5-KAMP / AKTIVITETSLØYPE

Et tettpakket aktivitetsarrangement med spennende utfordringer, tydelig konkurransefokus og kvalitetssikret logistikk.

5-KAMP / AKTIVITETSLØYPE

En aktivitetsløype som engasjerer og motiverer! Vi setter sammen en aktivitetspakke som består av mellom 4 og 6 svært varierte utfordringer for enhver smak. Gjestene er på forhånd delt opp i lag á 5-10 personer per lag. Lagene bør settes sammen av kunden i forkant, på tvers av avdelinger og med en variasjon i mennesketyper. Dette for få god kontakt internt og ikke minst øke den totale styrken ved at alle på laget skal få mulighet til å bidra gjennom aktivitetene. Lagene skal innom oppgaver som vil spille på både fysisk og mental styrke. Ikke minst så er god kommunikasjon en viktig egenskap på veien mot seier. Målet er at alle på laget skal få en mulighet til å hevde seg gjennom aktivitetene, dette skaper samhold og engasjement!

Hele veien vil gjestene møte instruktører som har svært god erfaring og forståelse for hva vi ønsker å få ut av oppgavene. Våre folk er voksne mennesker med svært variert bakgrunn, som har evnen til å hente ut det lille ekstra i de vi har på besøk hos oss. Dette betyr at gjestene våre føler en ekstra lyst og motivasjon til å prestere sitt beste, og det hele skal oppleves som mer enn bare «et opplegg».

Det er lagt opp til en effektiv logistikk slik at vi holder gjestene i gang, og like etter hver post så legger vi til rette for å bruke noen minutter på det vi kaller «Balkongpraten». Dette innebærer å gå opp på den imaginære balkongen og se ned på oppgaven som akkurat har blitt gjennomført, for så å reflektere over den valgte metoden. Dette forteller oss noe om progresjonen utover i aktivitetene. Poengsummene for hvert lag noteres underveis og oppsummeres like etter aktivitetsslutt. Disse kan enten overleveres for kundens egen vinnerkåring, eller så møter vi gruppen og utroper en vinner i plenum kort tid etter aktivitetene.

Hvis gruppen allerede er samlet for faglig innhold tidligere på dagen så vil vi anbefale at vi kommer inn i plenumssalen og informerer om laginndeling og filosofien rundt de påfølgende aktivitetene. Vi vil samtidig gi lagene i oppgave å forme et lagnavn og lagrop som skal fremføres før aktivitetene starter, dette for å etablere lagfølelsen helt fra start. Dette vil også gjøre at vi kommer i gang med aktivitetene litt raskere, når den tid kommer.